Vårens friskhed pulserer i livets indre og kalder naturen til ynglestemning.
 
 

En forunderlighed af lysets kræfter i skovens liv
 
 

Bladrigt farvespil i en luft så klar
 
 

klingende krystal i en verden af stilhed
 
Rislende vand er skovens lyd,
fra hørbare strømninger
af velklang,
til den fineste rislen
i jorden og træerne,
og i luftens friskhed
- kun hørbar i indre stilhed.
 
 
Med denne hjemmeside
søger jeg dybere
i skovens levende verden,
og søger en samklang med det sted
i vores indre, hvor skoven lever.
 
Skovens og dyrenes rettigheder
til et liv på egne betingelser
opstår naturligt,
når vi lever i tæt kontakt
med det nærvær,
som strømmer i os! 
 
Bogkøb og arrangementer i naturen!
Se her under!
 

Skovens rige
i spændingsfeltet mellem jord og himmel.

Skoven er ikke bare en samling træer.
Den er meget mere.
Skoven er heller ikke et hjem for planter og dyr.
Det er dem, der er skoven!
Når vi sanser
deres tæt strømmende forbindelser
med hinanden,
så sanser vi skovens sjæl!
Skoven er
sløret af dis mellem træerne,
glitret i friske, kølige vandløb,
funklende nærvær af formende livskræfter, 
biernes summen,
vinden fyldt med træernes
krydrede duft,
- og anemoneflorets sødme.
Skoven er brølene fra kvæg,
svampe på døde træstammer,
den søde høduft af tørt enggræs,
lysfyldte blomstrende enge
under løvhængets vandrende skygge,
og luftens friske renhed
- en velsignelse at indånde!
Skoven tilhører ingen,
den er helt sin egen.
-
Skoven er
de mennesker,
som med sangen
fra hjertets dyb
skaber udfoldelsesrum
omkring sig
for livets utallige udtryksformer!

Naturbrev

Læs seneste naturbrev Dryppende vintertræer her:
  
Tilmeld naturbrevet her:
 
Årets naturbreve her:
 
Jes Romme
 
Jeg er født med en levende interesse for naturens verden, for friskhedens væsen og den bagvedliggende funklende verden. Jeg beskæftiger mig især med selve livsaspektet i tilværelsen - det levendegørende og bevidsthedsrummende. 
Når jeg sanser sammenhængskraften mellem alt levende, så giver det min tilværelse fylde. Og dyresporets udtryk, den syngende drossel og de ivrigt funklende  regndråber går op i en højere enhed!
 
Gennem mange år har jeg studeret skoven og vandet dybtgående og på nye måder. Jeg har lært af forskellige menneskers iagttagelser og forskning. Det er en verden, som hele tiden åbner sig mere og mere.
 
Jes Romme | Grastenvej 208, Thurø, 5700 Svendborg  | Tlf.: 0045 24663926 | jesromme1@gmail.com