Vårens friskhed pulserer i livets indre og kalder naturen til ynglestemning.
 
 

En forunderlighed af lysets kræfter i skovens liv
 
 

Bladrigt farvespil i en luft så klar
 
 

klingende krystal i en verden af stilhed
 
Rislende vand er skovens lyd,
fra hørbare strømninger
af velklang,
til den fineste rislen
i jorden og træerne,
og i luftens friskhed
- kun hørbar i indre stilhed.
 
 
Med denne hjemmeside
søger jeg dybere
i skovens levende verden,
og søger en samklang med det sted
i vores indre, hvor skoven lever.
 
Skovens og dyrenes rettigheder
til et liv på egne betingelser
opstår naturligt,
når vi lever i tæt kontakt
med det nærvær,
som strømmer i os! 
 
Bogkøb og arrangementer i naturen!
Se her under!
 

Skovens rige
i spændingsfeltet mellem jord og himmel.

Skoven er ikke bare en samling træer.
Den er meget mere.
Skoven er heller ikke et hjem for planter og dyr.
Det er dem, der er skoven!
Når vi sanser nærværet af livsformer
og deres tæt strømmende forbindelser
med hinanden,
så sanser vi skovens sjæl!
Skoven er
sløret af dis mellem træerne,
glitret i friske, kølige vandløb,
hviskende klange fra formende kræfter, 
biernes summen,
sommerfuglens svirpende vingeslag,
vinden fyldt med træernes duft,
- og anemoneflorets sødme,
brølet fra kvæg,
svampe på døde træstammer,
den søde høduft af tørt enggræs,
lysfyldte blomsterenge
under løvhængets vandrende skygge,
og luftens friske renhed
- en velsignelse at indånde!
Skoven tilhører ingen,
den er helt sin egen.
-
Skoven er
de mennesker,
som med sangen
fra deres hjerters dyb
skaber udfoldelsesrum
omkring sig
for livets utallige udtryksformer!

Naturbrev

Læs seneste naturbrev Svanesang her:
  
Tilmeld naturbrevet her:
 
Årets naturbreve her:
 
Jes Romme
 
Jeg er født med en levende interesse for naturens verden, for styrkelse af kroppens friskhed og for livets dybere væsen. Jeg beskæftiger mig især med selve livsaspektet i tilværelsen - det levendegørende og bevidsthedsgivende - lige fra den fysiske verdens livsudtryk til det bagvedliggende og livfulde energiplan - og videre ind i de åndelige livsvibrationer. 
Når jeg sanser sammenhængskraften mellem alt levende, så giver det min tilværelse fylde, og nærværet af det tidløse væsen bag livsytringerne - sanset i hvert levende nu - fylder mig med en inderlig glæde! Det være lige fra dyresporets udtryk til den syngende drossel og ivrigt strålende klare regndråber!
 
Gennem mange år har jeg studeret skoven og vandet dybtgående og på nye måder - og lært af forskellige menneskers iagttagelser og forskning over hele kloden. Det er en verden, som hele tiden åbner sig mere og mere.
 
Her i denne hjemmeside udtrykker jeg også en samklang med landskabernes pulserende, åndende virkelighed. At alt er levende og bevidst. Det er en verden. som jeg deler med elverne - vores broderfolk, og som de har stor viden om at leve i samklang med i deres samfund.
Jes Romme | Grastenvej 208, Thurø, 5700 Svendborg  | Tlf.: 0045 24663926 | jesromme1@gmail.com