Blive levende indefra
 
Ret dit nærvær ind ad og mærk livsenergierne strømme i din krop. Sans dem med dine indre sanser. Se deres lysende pulseringer. Åben dig for dem og lad dem fylde dig helt. Lad dem rense hver eneste af kroppens celler og organer og gøre dem mere levende.
 
Livsstrømningerne rummer også en livsglæde, som ikke kommer fra følelser. Men er selve livets dans i os!

Humor og dans levendegør i høj grad kroppen. Når hele vores væsen bølger af latter, så bringer det en friskhed ind i alle kroppens celler.
 
 
 
Jes Romme | Grastenvej 208, Thurø, 5700 Svendborg  | Tlf.: 0045 24663926 | jesromme1@gmail.com