Skovhaver / En tidlig sommermorgen
Din egen løveng
I vore haver kan vi gøre meget for at tiltrække flere dyr og planter. Så en afdeling af haven til med græs og frø af vilde danske planter. Plant enkelte frugtræer, vilde roser, hyld, tjørn og enebær. En større løveng kan huse større træer. Men sørg altid for, at der kommer meget lys til jordbundens urteflora. Fra sidst i juli slås løvengen med en le. Høet skal ligge og tørre nogle dage, så frøene kan drysse af. Derefter rives det sammen og fjernes, så der kommer lys til bundens urter og jorden bliver fri for den næring, som er i det slåede græs. Det drejer sig om at udpine engbunden mere og mere. Så vil blomsterrigdommen blive kraftigere.
Hæng også fuglekasser op og finder du gamle stammer fra løvtræer f.eks. fra en frugthave, kan de med fordel placeres i engen til glæde for mange insekter og fugle. Vokser vegetationen kraftigt, skal den slås endnu en gang sidst på efteråret og fjernes. Om vinteren beskæres træerne, så der fortsat kan komme godt med lys til græs og urter. Om foråret rives engen for nedfaldne blade og grene, så der kommer lys og luft til jord og planter.

En tidlig sommermorgen

 
Havealmanak
Det er en tidlig sommermorgen. Disen ligger mellem træerne. En solsort på det dugvåde græstæppe, i en palet af blå ærenpris og hvide tusindfryd, lægger hovedet på skrå og lytter efter orm.
Syrenerne blomstrer og bekendtgør sommerens begyndelse. Deres krydrede duft blander sig med duften fra tidlige roser og æbletræernes syrligt søde flor.

Havens mange enlige bier, som jeg giver ynglemuligheder i hullede kasser, stammer og plantestængler, er nu parrede og hunnerne er i gang med at lægge æg. Ét på hver lille pollenklump æltet i honning og lagt på række i hver sit lille kammer af jord- eller bladvægge i træhuller. De røde murerbier og bladskærerbier er meget effektive bestøvere af havens jordbær- og æbleblomster.     

I den lyse sommeraften fyldes luften med duften fra et levende hegn af blomstrende hyld, vildroser og kaprifolier midt i haven. Året i gennem bliver det plejet. Hegnet får opmærksomhed, taknemmelighed. Det beskæres og studses i septembers klare luft. Og om foråret gør fuglene sit til at skabe liv med redebygning og unger.

I den dugfriske sommermorgen går jeg barfodet i græsset og bliver opladet af de tusinde små dugperler fyldt med solenergi og udtræk af plantekræfter.
At give en hånd med
 
Når vi køber træ, papir og emballage, så kan vi give et bidrag til at få mere naturskov, ved at købe FSC mærkede produkter. Navnet står for Forest Stewardship Council og den verdensomspændende forening arbejder på at skabe bæredygtigt skovdrift for skovenes natur og oprindelige folk. Også her i Danmark. Se deres hjemmeside!
Vi kan deltage i frivilligt arbejde i et af Fugleværnsfondens skovreservater. Se nærmere www.fuglevaernsfonden.dk
Vi kan også  være med til at lave praktisk arbejde i et af Danmarks Naturfonds skovreservater eller blive medlem i et græsningslaug, som varetager græsningen på et skovoverdrev.   
Jes Romme | Grastenvej 208, Thurø, 5700 Svendborg  | Tlf.: 0045 24663926 | jesromme1@gmail.com