Hvordan rent praktisk?
Ønsker du en telepatisk kommunikation med et dyr, og vi beslutter en fotokommunikation, så skal jeg have tilsendt 4 billeder af dyret. Et for fra, et bag fra, og et af hver af dyrets sider. Der må ikke være andre på billederne. Endvidere er du velkommen til at sende mig højst 5 spørgsmål, som du har skrevet til dyret.

Jeg kommunikerer ca 4 gange med dyret af varighed 30-45 min, ofte med et døgns mellemrum. Alt skrives ned og sendes til dig, efter at vi har haft en snak om kommunikationerne over telefonen.
 
 
Der er kendsgerninger om dyr,
og der er meninger om dem!
Hvis du ønsker kendsgerninger
om et dyr,
så få dem altid fra dyret!
Hvis du ønsker meninger,
så få dem fra mennesker!
J. Allen Boone
Mine kommunikationer med dyr
 
 
 
Når tankernes og følelsernes dis opløses
i klarhedens krystalklare luft
sanser jeg milevidt
i hjertets nærvær.
I denne gennemsigtighed
i dette levende nu
i mig,
kommunikerer jeg med fugle og dyr.
De udtrykker sig til mig og jeg udtrykker mig til dem.
Selv en fjer eller et dyrespor
giver mig indtryk fra dyret.
Alle er vi indlejret i hinanden,
i lige værdighed
et levende fællesskab,
som gensidigt kan berige og belive.
 
 
Jeg har modtaget undervisning af Winnie Stubkjær Laursen.
Jeg følger Wynter Worsthorne´s Animal Communication Correspondence Courses, Animaltalk Africa
Jeg er inspireret af bl.a.:
J. Allen Boone´s bog, Venskab med dyr. Engelske udgave: Kinship with all Life.
Anna Breytenbach, AnimalSpirit. http://www.animalspirit.org/

Jeg kommunikerer telepatisk med dyr. Det betyder, at dyret og jeg kommunikerer via sanser, som er i vores indre. Når jeg har opnået en kontakt med et dyr, så formidler dyret ofte til mig, hvordan det sanser sig selv og sine omgivelser. Når dyret overfører dette til mig, så oplever jeg, hvad dyret er fyldt af. På samme måde sanser dyret mig, og oplever det, som jeg er fyldt af.
 
Når jeg kommunikerer med dyret, så er jeg enten fysisk til stede ved dyret, eller også foregår det via et foto eller en ting, som tilhører dyret. Fotokommunikation er lige så effektiv som at stå fysisk ved dyret, da det nærvær, hvori telepatien foregår, er uden for tid og afstand.
 
Jeg kommunikerer med dyrene omkring mig, fordi det beriger mig og udvider min forståelse af alle tings sammenhæng. Når jeg er i nær kontakt med alt det levende omkring mig, og oplever sammenhængskraftens vibrerende toner mellem os, så bliver jeg fyldt med glæde og føler mig mere levende. Somme tider kan jeg opleve det, som om dyret og jeg er kanaler for universets røst, der udtrykker livets tale gennem dyret til mig, og gennem mig til dyret om alle tings enhed i livets symfoni.
 
Når jeg påtager mig at kommunikere med et dyr for dets ejer, så sker det ud fra ønsket, at øge forståelsen mellem dyret og dets ejer, og med andre medskabninger omkring dyret, så et mere ægte samvær kan opstå. Jeg giver altid dyret mulighed for så vidt muligt selv at styre kommunikationen og formidle, hvad der er vigtigst for dyret. Jeg stiller helt åbne spørgsmål til dyret, da det er vigtigst for mig at lytte og være der for dyret!
Mere konkret tilbyder jeg undervejs i kommunikationen en dialog med dit dyr omkring dets trivsel og ønsker, foder, samt hvad der måtte være af forskellige problemer og udfordringer,
 
 
Fuglen er fløjet!
 
 
En skøn skabning har fundet sit endeligt mod en rude. Så smuk den ligger. Helt stille. En fjerham, der før var fyldt med et bevidst og åndende liv - et hylster, der udtrykte den spurvehøg, som nu er gået til de indre jagtmarker.

Afdøde dyr efterlader tit spørgsmål.
Hvad skete der? Hvor er du nu? Hvordan har du det, dér hvor du er?
Det kan jeg hjælpe dig med at få svar på.
 
Healing

Jeg tilbyder healing af dyr for at afbalancere ubalancer, som dyret måtte have. Disse kan komme til udtryk som fysiske lidelser eller adfærdsproblemer. Før jeg starter en healing, så kommunikerer jeg altid telepatisk med dyret for at opklare årsagen til dyrets lidelse. Jeg healer kun, når jeg har fået tilladelse fra dyret.
Healingen foregår for det meste ved at jeg går ind i en tilstand, hvor jeg åbner mig for strømningen af livsenergi gennem mig til dyret og for en kontakt med et højere plan, hvor andre personer healer dyret gennem mit fokus og med evner, som jeg ikke mestrer.
Healingen foregår enten som en fjernhealing, hvor jeg healer dyret ud fra et foto, eller også hvor jeg er fysisk til stede ved dyret.
Jes Romme | Grastenvej 208, Thurø, 5700 Svendborg  | Tlf.: 0045 24663926 | jesromme1@gmail.com