Flerdimensional naturformidling
Når vi skal lære om skoven, så er det vigtigt at få berørt alle sanser, så skoven virkeligt bliver oplevet så dybt og mangesidigt som muligt. Der skal fortælles om interessante planter, træer og dyr, om skoven som en levende organisme og dens økologi. Der skal sanses og opleves - så skovens lys og farvespil i stammer, blade og blomster, skovluftens friskhed og fugle, dyr og planter rigtigt får lov at blive nærværende. Dette sammenholdt med skovens lyde, dufte og måske smage vil give en mere hel oplevelse af skoven, at tage med hjem fra turen.
Yderligere hører der også til den flerdimensionale naturformidling aktiviteter, hvor vi øver os i at opleve forskelle i stemning og energi i forskellige "rum" i skoven, beskrive energien og mærke efter, hvad den gør ved os. Vi mærker livsenergiens udstråling fra træer og planter - sidder og mediterer på skovens lyde og mærker deres indvirkning på os. Du skal bevæge dig rundt i skoven i et langsomt tempo, afspændt og med fuld opmærksomhed - "danser" med skoven som i en pardans - hvor du er helt til stede i nærværets levende nu, og kan opleve at blive ført af sted af en større bevægelse. Her kan du opleve at være i et flow, hvor du møder noget, som spejler en tilstand i dit indre eller ser den fugl, du længe har ønsket at se. Gennem andre aktiviteter kan du opleve, hvordan skovens dybe stilhed og ro fylder dig og får din krop og dit sind til at spænde af og bare være til stede.
 
Formidling: Foredrag, ture og workshop
 
Jeg tilbyder følgende:
 
Diasforedrag: Skoven i vort indre - en verden af liv.
Om skov, vand og livsenergi.
Du bliver ført dybt ind i naturskovens pulserende verden - helt ind til kernen af, hvad en rigtig skov er, med dens strømmende vandløb, myldrende liv og gode energi.
Du vil høre om, hvordan skovens store levende organisme påvirker os på flere gode måder, når vi færdes i den og lever med den.
Foredraget varer ca. 2 timer, og kan tilpasses et bestemt behov.
 
Workshop: Sansningens poesi - naturens indre landskab sanset i det levende nu.
To dages workshop, hvor vi helliger os naturens indre verden. Det er en meget levende verden. Friskhedens verden.

I nærværets levende NU ”rider” vi ind i sansningens magiske verden. Vi træder ind i et særligt rum. Afstande og tid findes ikke her. Alt er både adskilt og ét på samme tid. Her kan vi komme i resonans med alt liv, og mærke og høre livsvibrationerne, der strømmer i alt det levende. Friskhedens sang!
 
Jeg vil fortælle om sansningens væsen. Meget tid vil bestå af sanseøvelser ude i naturen. Her vil jeg gøre mit bedste for at hjælpe dig med at blive mere bevidst om DINE særlige sanseegenskaber, og den særlige stemning i dig, som gør dig i stand til at sanse det livfulde og de formende kræfter i sunde træer og naturlandskaber, så vel som i dig selv.

Du vil også få mulighed for at opleve et bevidst nærvær fra et træ, ja, fra hele skoven. Og opleve, at det er bevidst om din tilstedeværelse. Vi er nemlig alle udtryk for det samme nærvær. Når du opmærksomt holder en del af det levende træ i dig med dit nærvær, så tager du og træet del i hinandens liv. I hinandens sang.
 
Når vi er til stede i det levende NU, så er vi i vores essens. Vi er nysgerrige og åbne for alt, hvad vi møder. Er tillidsfulde, som da vi var børn. Man kan kalde denne væren for hjerterummet, det sted, som pulserer inde bag hjertet. Inde bag vore følelser og tankeprocesser.

Nærværet rummer friskheden. Her er vi forankrede i det uophørligt foranderlige – med andre ord, det vilde og utæmmede! Det er dér, hvor livsenergien – som et utæmmet vandløb - strømmer med sine vedvarende skiftninger og en uendelige formrigdom – fordi den hele tiden er frisk. Det er livsenergiens dans og sang – og poesiens verden.

Jeg ønsker at ånden blandt os under denne workshop, skal være som en nysgerrig studiegruppe – en ”legegruppe” – hvor vi deler erfaringer om klarsansningens væsen og naturens indre verden.
 
Jeg glæder mig meget til at være sammen med dig.
 
Diasforedrag: Vilde bier - deres liv og virke.
Hvordan får vi flere forskellige vilde bier i nærområdet?
Foredraget varer ca. 1 time, men kan tilpasses et bestemt behov.

Skovtur: I skovens store levende organisme.
En dyberegående skovtur og den praktiske del af diasforedraget: Skoven i vort indre.
Varighed: Fra 2 timer. F.eks. en formiddagstur eller også en heldagstur med et par pauser under vejs.
Kan arrangeres overalt i landet, hvor vi kan finde en god skov at være i.

Skovtur: Årlig nattergaletur
i Sollerup enge ved Fåborg. Med tid til lidt fordybelse og sansning.
Kan arrangeres andre steder i landet.
Varighed: Kl. 21 - 23.
Jeg vil guide deltagerne gennem naturens lyde og dufte, planter, insekter og ikke mindst fuglene. Det er skærsommer. Fuglenes sang er på sit højeste. Stemningen kan være intens. Især på lune og lidt disede aftener synger fuglene uafbrudt. Det kan være en stor oplevelse at give sig selv lov til at blive udsat og gennemtrængt af naturens lyde, farver og dufte i en højere forening, opleve livets nærvær strømme fra alt, som rører sig og smelte sammen med vores eget indre nærvær.

Vi vil kunne høre sangdroslens og solsortens smukke strofer, nattergalens ivrige sang, måske sneppens knurren og pisten, bekkasinens vislen under sine styrtdyk, græshoppesangerens monotone græshoppelyd, myggesværmenes susen, frøernes kvækken og meget andet.
Jes Romme | Grastenvej 208, Thurø, 5700 Svendborg  | Tlf.: 0045 24663926 | jesromme1@gmail.com