Min vej

Allerede som dreng var jeg glad for naturen. Jeg husker tydeligt, da jeg som 6 årig blev opmærksom på en klokkeblomst og begejstret udbrød: "Se mor, en klokkeblomst", og da jeg ved synet af en mængde blå ærenpris i en græsplæne, udbrød til min far: "Se far, alle de blå blomster". Senere blev det fuglenes verden, som begejstrede mig. Jeg brugte timer på at iagttage deres liv og forskellige levemåder, og jeg drog ofte i skoven med kikkert. Jeg kunne, ligesom nu, sidde længe ved en bæks hvirvlende vand, se himlen spejle sig i dets friskhed og blive suget ind i vandets verden. Jeg blev lykkelig af summende bier og af blomsternes duft.

Jeg har gennem årene beskæftiget mig meget med forskellige måder at sanse på. Og givet mere og mere plads til nærværets levende nu i mit væsen. I mange år oplevede jeg ofte, at der blot var et tyndt pergamentagtigt forhæng mellem mig og det liv, som jeg følte så virkeligt strømme inde bag træernes bark og dyrenes skind. Glæden var stor, da jeg opdagede, at når jeg indstillede mig på den store aktivitet, som udfoldede sig inde i træerne og dyrene, så opløste "pergamenten" sig og jeg så en forunderlig levende verden. Ved at finstemme mine indre sanser og træne min evne til at være i, hvad jeg kalder Det levende Nu, så udviklede mine evner sig hurtigt.
Tilstanden "Det levende nu" blev den port, som forbinder mig med naturens indre verden og gør den synlig.
I denne sanse stemning oplever jeg, at de fysiske kroppe gennemstråles indefra af et legeme af lys, og strømme af liv pulserer overalt. Det er en meget levende tilstand at være i.
i nærværets stemning oplever jeg et nærvær med dyrene og træerne - et nærvær som omslutter mig - og hvor der foregår en form for kommunikation.
 
Dette er oplevelser, som er svære at beskrive i ord.


NB: Jeg er uddannet lærer i biologi og geografi og har gennem mange år arbejdet med naturformidling og sansetræning for både børn og voksne. Endvidere har jeg beskæftiget mig med naturmedicin og forskellige spirituelle discipliner.
Jes Romme | Grastenvej 208, Thurø, 5700 Svendborg  | Tlf.: 0045 24663926 | jesromme1@gmail.com