Skovens indre landskab / Danse med skoven
 
 

Danse med skoven

Hvor der er liv, er der en form for væren - en bevidsthed, der sanser og ånder!
Når du er til stede i skoven med dit nærvær, så kan du opleve en stærk følelse af, at skoven sanser dig med hele sit væsen. Du er ikke bare en besøgende. Du bliver observeret! Lige så længe vi opholder os i skoven, er vi en del af den. Lige såvel som jeg påvirker skoven og dens mange livsformer med mine handlinger, og med udstrålingen fra mine tanker og følelser, så indvirker skoven også på mig.
Det sker gennem en tæt forbindelse mellem skovens og mit energifelt. Meget tyder på, at der findes et fælles felt for alt levende - et holografisk felt, hvor hver del er til stede i alle de andre dele. Jeg forestiller mig, at vi mennesker kan lære at navigere i dette fælles energifelt efterhånden, som vi lærer det at kende.
 
Menneske og skov hører sammen!
Når vi lever med skoven med nærvær,
så vil skoven beriges
af vores måde at leve på!
 
Du kan få et flow til at opstå i samspillet mellem dig og skoven, når du er fuldt til stede i øjeblikkets levende nu. Hvor oplevelser af dyr, planter og stemninger spejler dit indre og dine ønsker. Dér opstår en dans med skoven!
 
 
 
 

 

 

Jes Romme | Grastenvej 208, Thurø, 5700 Svendborg  | Tlf.: 0045 24663926 | jesromme1@gmail.com